Konferencja PTDE 2024
Konferencja PTDE 2024

Komitet Naukowy

– przewodniczący

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju. Główne kierunki działalności naukowej: dydaktyka, pomiar dydaktyczny, diagnostyka edukacyjna. Główne dzieła: Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe (1975);  Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania (1990). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki (2007). Diagnostyka edukacyjna (2009) →

Dr hab., profesor uczelni. Kierownik Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego UW.  Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które we współpracy z systemem egzaminacyjnym (CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne) rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej. → 

prof. dr hab. pracuje w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: sztuki wizualne w szkole, literatura dla dzieci i młodzieży oraz dydaktyka literatury. Publikacje książkowe: Widząc-rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej, Poznań 2009, Podręczniki szkolne do literatury jako narzędzie wprowadzania w tradycję. Na podstawie podręczników do romantyzmu wydanych po roku 1945, Poznań 2006, Themersonowie dzieciom, Poznań 2019.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa stosowanego. Specjalista w zakresie pomiaru znajomości języka obcego oraz metod ilościowych i jakościowych. Do roku 2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (obecnie Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego) UMCS w Lublinie. W latach 2012–2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego CKE. →

prof. UAM dr hab., językoznawczyni, kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, nauczycielka akademicka i szkolna, arbiter i egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu. →

Dr hab. Maciej Jakubowski jest dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jego badania koncentrują się na statystycznych metodach oceny polityk publicznych i analizie międzynarodowych badań umiejętności uczniów i dorosłych. Pełnił funkcję wiceministra edukacji w latach 2012-2014. →

 

 

Dr hab. Artur Pokropek, Prof. IFiS PAN, jest kierownikiem Zakładu Obliczeniowych Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Zespołu Studiów Międzynarodowych w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie. →

Prof. dr hab. Maria Groenwald, Akademia Ateneum w Gdańsku. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół diagnostyki edukacyjnej, pedagogiki szkolnej, etycznych aspektów edukacji oraz pedeutologii. Autorka szeregu opracowań związanych z tą tematyką, m.in. książek: Etyczne aspekty egzaminów szkolnych (Gdańsk 2011),                          Nauczycielskie decydowanie. Rekonstrukcja doświadczeń  (Kraków 2021). Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Eukacyjnej.

–  doktor, Kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych, Instytut Badań Edukacyjnych. Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych.

Matematyk, specjalizacja dydaktyka matematyki i diagnostyka edukacyjna. Współautor podstaw programowych, programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki. →

Przez kilka lat był prezesem Stowarzyszenia Edukatorów. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i od 2004 roku przez 19 lat był przewodniczącym Zarządu Głównego PTDE. →

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zarządu PTDE przez 19 lat. Aktualnie członek  GKR PTDE. Współtworzył system egzaminów zewnętrznych w Polsce - koordynator programu „Nowa Matura”. Wieloletni dyrektor OKE we Wrocławiu. Współpracownik Dolnośląskiego Uniwersytetu DSW we Wrocławiu i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. 

dr hab. profesor Politechniki Łódzkiej, zastępca Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, Koordynator rządowego projektu: „e – podręczniki do kształcenia ogólnego” w zakresie matematyki i informatyki. Koordynator rządowego projektu: „e –podręczniki do kształcenia ogólnego” w zakresie matematyki i informatyki. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej -podręczników szkolnych w zakresie matematyki i informatyki.  W latach 2008-2014 powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na Wiceprzewodniczącego Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.  W 2013 otrzymał tytuł „Kreatora Innowacji", nominowany do „Nauczyciela roku” na Politechnice Łódzkiej.

Dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. uczelni jest pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. →

Doktor nauk o ziemi z zakresu dydaktyki geografii, nauczyciel dyplomowany geografii, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, organizatorka konferencji i współredaktorka 16 konferencyjnych monografii PTDE, od 2022 roku Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności